TOHO Takumi Large

Katalog

TOHO Takumi Large  Zde je 23 produktů.

Showing 1 - 23 of 23 items

TOHO Takumi Large-hole 11/0 Velikost: 11/0 = 2,2 mm Barva: Permanent Finish-Silver-Lined Šíře průtahu: 0,8 mm ...

TOHO Takumi Large-hole 11/0 Velikost: 11/0 = 2,2 mm Barva: Permanent Finish-Silver-Lined Šíře průtahu: 0,8 mm Množství: 5g

26,45 Kč
: 17 balení balení

TOHO Takumi Large-hole 11/0 Velikost: 11/0 = 2,2 mm Barva: Silver-Lined Frosted Crystal Šíře průtahu: 0,8 mm ...

TOHO Takumi Large-hole 11/0 Velikost: 11/0 = 2,2 mm Barva: Silver-Lined Frosted Crystal Šíře průtahu: 0,8 mm Množství: 5g

14,88 Kč
: 45 balení balení

TOHO Takumi Large-hole 11/0 Velikost: 11/0 = 2,2 mm Barva: Rainbow Crystal/Gray Lined Šíře průtahu: 0,8 mm Množství: 5g

TOHO Takumi Large-hole 11/0 Velikost: 11/0 = 2,2 mm Barva: Rainbow Crystal/Gray Lined Šíře průtahu: 0,8 mm Množství: 5g

14,88 Kč
: 19 balení balení

TOHO Takumi Large-hole 11/0 Velikost: 11/0 = 2,2 mm Barva: Crystal/Lt. Jonquil Lined Šíře průtahu: 0,8 mm Množství: 5g

TOHO Takumi Large-hole 11/0 Velikost: 11/0 = 2,2 mm Barva: Crystal/Lt. Jonquil Lined Šíře průtahu: 0,8 mm Množství: 5g

14,88 Kč
: 31 balení balení

TOHO Takumi Large-hole 11/0 Velikost: 11/0 = 2,2 mm Barva:  Silver-lined Mauve Šíře průtahu: 0,8 mm Množství: 5g

TOHO Takumi Large-hole 11/0 Velikost: 11/0 = 2,2 mm Barva:  Silver-lined Mauve Šíře průtahu: 0,8 mm Množství: 5g

14,88 Kč
: 19 balení balení

TOHO Takumi Large-hole 11/0 Velikost: 11/0 = 2,2 mm Barva:  Silver-Lined Dragonfruit Šíře průtahu: 0,8 mm Množství: 5g

TOHO Takumi Large-hole 11/0 Velikost: 11/0 = 2,2 mm Barva:  Silver-Lined Dragonfruit Šíře průtahu: 0,8 mm Množství: 5g

14,88 Kč
: 97 balení balení

TOHO Takumi Large-hole 11/0 Velikost: 11/0 = 2,2 mm Barva:  Frosted Crystal/Rose Gold Line Šíře průtahu: 0,8 mm ...

TOHO Takumi Large-hole 11/0 Velikost: 11/0 = 2,2 mm Barva:  Frosted Crystal/Rose Gold Line Šíře průtahu: 0,8 mm Množství: 5g

14,88 Kč
: 37 balení balení

TOHO Takumi Large-hole 11/0 Velikost: 11/0 = 2,2 mm Barva:  Crystal/Lavender Lined Šíře průtahu: 0,8 mm Množství: 5g

TOHO Takumi Large-hole 11/0 Velikost: 11/0 = 2,2 mm Barva:  Crystal/Lavender Lined Šíře průtahu: 0,8 mm Množství: 5g

14,88 Kč
: 33 balení balení

TOHO Takumi Large-hole 11/0 Velikost: 11/0 = 2,2 mm Barva: Crystal/Antique Plum Lined Šíře průtahu: 0,8 mm Množství: 5g

TOHO Takumi Large-hole 11/0 Velikost: 11/0 = 2,2 mm Barva: Crystal/Antique Plum Lined Šíře průtahu: 0,8 mm Množství: 5g

39,67 Kč
: 50 balení balení

TOHO Takumi Large-hole 11/0 Velikost: 11/0 = 2,2 mm Barva: Crystal/Concord Grape Lined Šíře průtahu: 0,8 mm Množství: 5g

TOHO Takumi Large-hole 11/0 Velikost: 11/0 = 2,2 mm Barva: Crystal/Concord Grape Lined Šíře průtahu: 0,8 mm Množství: 5g

14,88 Kč
: 19 balení balení

TOHO Takumi Large-hole 11/0 Velikost: 11/0 = 2,2 mm Barva: Gold-Lustered Amethyst Šíře průtahu: 0,8 mm Množství: 5g

TOHO Takumi Large-hole 11/0 Velikost: 11/0 = 2,2 mm Barva: Gold-Lustered Amethyst Šíře průtahu: 0,8 mm Množství: 5g

39,67 Kč
: 45 balení balení

TOHO Takumi Large-hole 11/0 Velikost: 11/0 = 2,2 mm Barva: Metallic Iris Purple Šíře průtahu: 0,8 mm Množství: 5g

TOHO Takumi Large-hole 11/0 Velikost: 11/0 = 2,2 mm Barva: Metallic Iris Purple Šíře průtahu: 0,8 mm Množství: 5g

14,88 Kč
: 65 balení balení

TOHO Takumi Large-hole 11/0 Velikost: 11/0 = 2,2 mm Barva: Opaque-Rainbow-Frosted Rainbow Šíře průtahu: 0,8 mm ...

TOHO Takumi Large-hole 11/0 Velikost: 11/0 = 2,2 mm Barva: Opaque-Rainbow-Frosted Rainbow Šíře průtahu: 0,8 mm Množství: 5g

41,32 Kč
: 22 balení balení

TOHO Takumi Large-hole 11/0 Velikost: 11/0 = 2,2 mm Barva: Higher-Metallic Dragonfly Šíře průtahu: 0,8 mm Množství: 5g

TOHO Takumi Large-hole 11/0 Velikost: 11/0 = 2,2 mm Barva: Higher-Metallic Dragonfly Šíře průtahu: 0,8 mm Množství: 5g

39,67 Kč
: 68 balení balení

TOHO Takumi Large-hole 11/0 Velikost: 11/0 = 2,2 mm Barva: Rainbow Crystal/Lt. Capri Šíře průtahu: 0,8 mm Množství: 5g

TOHO Takumi Large-hole 11/0 Velikost: 11/0 = 2,2 mm Barva: Rainbow Crystal/Lt. Capri Šíře průtahu: 0,8 mm Množství: 5g

14,88 Kč
: 22 balení balení

TOHO Takumi Large-hole 11/0 Velikost: 11/0 = 2,2 mm Barva: Rainbow Crystal/Teal Lined Šíře průtahu: 0,8 mm Množství: 5g

TOHO Takumi Large-hole 11/0 Velikost: 11/0 = 2,2 mm Barva: Rainbow Crystal/Teal Lined Šíře průtahu: 0,8 mm Množství: 5g

14,88 Kč
: 16 balení balení

TOHO Takumi Large-hole 11/0 Velikost: 11/0 = 2,2 mm Barva: Crystal/Emerald Lined Šíře průtahu: 0,8 mm Množství: 5g

TOHO Takumi Large-hole 11/0 Velikost: 11/0 = 2,2 mm Barva: Crystal/Emerald Lined Šíře průtahu: 0,8 mm Množství: 5g

39,67 Kč
: 25 balení balení

TOHO Takumi Large-hole 11/0 Velikost: 11/0 = 2,2 mm Barva: Metallic Iris Green/Brown Šíře průtahu: 0,8 mm Množství: 5g

TOHO Takumi Large-hole 11/0 Velikost: 11/0 = 2,2 mm Barva: Metallic Iris Green/Brown Šíře průtahu: 0,8 mm Množství: 5g

14,88 Kč
: 36 balení balení

TOHO Takumi Large-hole 11/0 Velikost: 11/0 = 2,2 mm Barva: Frosted Gold-Lined Crystal Šíře průtahu: 0,8 mm Množství: 5g

TOHO Takumi Large-hole 11/0 Velikost: 11/0 = 2,2 mm Barva: Frosted Gold-Lined Crystal Šíře průtahu: 0,8 mm Množství: 5g

14,88 Kč
: 30 balení balení

TOHO Takumi Large-hole 11/0 Velikost: 11/0 = 2,2 mm Barva: Silver-Lined Lt. Topaz Šíře průtahu: 0,8 mm Množství: 5g

TOHO Takumi Large-hole 11/0 Velikost: 11/0 = 2,2 mm Barva: Silver-Lined Lt. Topaz Šíře průtahu: 0,8 mm Množství: 5g

26,45 Kč
: 42 balení balení

TOHO Takumi Large-hole 11/0 Velikost: 11/0 = 2,2 mm Barva: Silver-Lined Frosted Lt. Topaz Šíře průtahu: 0,8 mm ...

TOHO Takumi Large-hole 11/0 Velikost: 11/0 = 2,2 mm Barva: Silver-Lined Frosted Lt. Topaz Šíře průtahu: 0,8 mm Množství: 5g

14,88 Kč
: 67 balení balení

TOHO Takumi Large-hole 11/0 Velikost: 11/0 = 2,2 mm Barva: Metallic Hematite Šíře průtahu: 0,8 mm Množství: 5g

TOHO Takumi Large-hole 11/0 Velikost: 11/0 = 2,2 mm Barva: Metallic Hematite Šíře průtahu: 0,8 mm Množství: 5g

14,88 Kč
: 13 balení balení

TOHO Takumi Large-hole 11/0 Velikost: 11/0 = 2,2 mm Barva: Opaque Jet Šíře průtahu: 0,8 mm Množství: 5g

TOHO Takumi Large-hole 11/0 Velikost: 11/0 = 2,2 mm Barva: Opaque Jet Šíře průtahu: 0,8 mm Množství: 5g

14,88 Kč
: 22 balení balení
Showing 1 - 23 of 23 items